Συμπληρωματικές Θέσεις πρακτικής άσκησης σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας (Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων)

Το Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποιεί τις κατωτέρω Συμπληρωματικές Θέσεις πρακτικής άσκησης σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας (Πρεσβείες, Μόνιμες Αντιπροσωπείες, Προξενικές Αρχές, καθώς και Γραφεία Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων), όπου υπάρχει η δυνατότητα φοιτητές και φοιτήτριες να κάνουν πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.

Πίνακας Συμπληρωματικών Θέσεων για πρακτική άσκηση φοιτητών σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ο πίνακας αυτός έχει διαβιβασθεί στο ΙΚΥ προς ενημέρωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της χώρας.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων πρακτικής άσκησης σε Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, περιγράφεται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/praktike-askese/prokeruxe-theseon-gia-praktike-askese-phoiteton-se-arkhes-tes-exoterikes-uperesias-gia-to-akademaiko-etos-2023-2024.html 

Πηγή: https://www.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/praktike-askese/sumpleromatikes-theseis-gia-praktike-askese-phoiteton-se-arkhes-tes-exoterikes-uperesias-gia-to-akademaiko-etos-2023-2024.html