Πρόγραμμα Empower YOUth για άτομα 18-25 ετών 

Το πρόγραμμα Empower YOUth στοχεύει στην ενδυνάμωση των νέων από όλη την Ελλάδα και ειδικότερα εκείνων που προέρχονται από ευπαθείς ομάδες όπως Ρομά, ΛΟΑΤΚΙ, μετανάστες, αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες, ΑΜΕΑ, παλλινοστούντες, νέοι από μειονεκτούσες/ απομακρυσμένες περιοχές, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν ηγετική πρωτοβουλία και να φέρουν θετική αλλαγή εντός των κοινοτήτων τους.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης του προγράμματος 32 νέα άτομα 18-25 ετών από όλη την Ελλάδα, θα συμμετάσχουν σε δυο εκπαιδευτικούς κύκλους (16 σε κάθε κύκλο) που θα πραγματοποιηθούν από τις 8 εως τις 13 Μαίου στην Αθήνα και από τις 22 μέχρι τις 27 Μαίου στη Θεσσαλονίκη.

Οι εκπαιδεύσεις θα δώσουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν σε εργαλεία που απαιτούνται για να ενδυναμωθούν και να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως πρεσβευτές στις κοινότητές τους φέρνοντας ιδέες και οράματα, αλλά και προωθώντας τις θετικές αλλαγές που επιθυμούν να υπάρξουν.

Στο τέλος των εκπαιδεύσεων οι συμμετέχοντες/ουσες θα μπορούν να υποβάλλουν προτάσεις για δράσεις μικρής κλίμακας οι οποίες θα υποστηριχθούν και θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα.

Η διανομή και διατροφή καθώς και τα έξοδα μεταφοράς για τα άτομα που ζουν εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα καλυφθούν από το πρόγραμμα.

Δηλώστε συμμετοχή εδώ, μέχρι 31 Μαρτίου 2023.

Πηγή: https://www.solidaritynow.org/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B1%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CF%83%CE%B1%CE%B9-%CE%B1%CF%80%CF%8C-18-%CE%AD%CF%89%CF%82-25-%CE%B5%CF%84%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89/