Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου «Χαρτογραφία πέρα των ΣΓΠ, συλλογή, ανάλυση, κατανόηση, οπτικοποίηση και επικοινωνία γεωγραφικών δεδομένων με την χρήση αναλογικών και δημιουργικών μεθόδων στην χαρτογραφία»

Στα πλαίσια του

Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Θα δοθεί την  Πέμπτη 30/3/2023 (6:00μμ)

στο Αμφιθέατρο Τμ. Γεωγραφίας

ανοικτή διάλεξη με τίτλο:

«Χαρτογραφία πέρα των ΣΓΠ, συλλογή, ανάλυση, κατανόηση, οπτικοποίηση και επικοινωνία γεωγραφικών δεδομένων με την χρήση αναλογικών και δημιουργικών μεθόδων στην χαρτογραφία.»

με ομιλητή την

ΥΔ, κα. Κοντού Δανάη-Μαρία, Department of Geography, Durham University