Ιχθυολόγος / Βιολόγος/ Περιβαλλοντολόγος/ Γεωπόνος| ENVIROPLAN A.E.

Η εταιρία Enviroplan A.E. (http://www.enviroplan.gr), η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και μηχανικού και ειδικεύεται σε μελέτες-έρευνες σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, με διεθνή δραστηριότητα και γραφεία σε Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης), Ρουμανία (Βουκουρέστι), Τουρκία (Άγκυρα), Βόρεια Μακεδονία (Σκόπια) και αλλού, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ιχθυολόγο / Βιολόγο Περιβαλλοντολόγο / Γεωπόνο

Κωδικός θέσης: 02/23

Η θέση αφορά τη στελέχωση του Τμήματος Μελετών που ασχολείται με μελέτες προστατευόμενων περιοχών και φυσικού περιβάλλοντος.

  • Πτυχίο Ιχθυολόγου ή άλλης ειδικότητας με συναφές αντικείμενο (όπως π.χ. βιολόγου, περιβαλλοντολόγου, γεωπόνου) με γνώσεις ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων
  • Επιθυμητή η εμπειρία σε αναγνώριση ειδών ιχθυοπανίδας εσωτερικών υδάτων
  • Επιθυμητή η γνώση χρήσης κλείδας ταξινομικού προσδιορισμού ειδών ιχθυοπανίδας
  • Επιθυμητή η εμπειρία από εργασία στο πεδίο και συγκεκριμένα η πραγματοποίηση δειγματοληψιών με χρήση ηλεκτραλιείας
  • Άριστη χρήση του γραπτού λόγου σε ελληνικά και αγγλικά και δυνατότητα συγγραφής εκθέσεων, αναφορών, μελετών και άλλων γραπτών κειμένων
  • Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel κ.ά.)

Προσφέρονται:

  • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
  • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
  • Εκπαίδευση
  • Προοπτικές ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία. Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης.

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Η διαχείριση των αιτήσεων θα γίνει με εμπιστευτικότητα.

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%99%CF%87%CE%B8%CF%85%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82—%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82—%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%80%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82/CEDD8E78-BF05-80DF-8D1C-F735AA1C013F