ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ – ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ
14ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ / 57001 ΘΕΡΜΗ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη επιστήμονα με ειδίκευση στην υδρολογία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και στη χρήση συστημάτων προσομοίωσης.

Ειδικότητες Γεωλόγων ή Γεωπόνων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ή τις ειδικότητες Αγρονόμων Τοπογράφων ή Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών.

http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Calls_el.html

Η υποβολή ξεκινά από τη δημοσίευση της παρούσας, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των ηλεκτρονικών φακέλων την 02/04/2023 και ώρα 24:00.

Πηγή: https://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Calls_el.html