Προκήρυξη θέσης στην EUROJUST

Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST) έχει δημοσιεύσει την ακόλουθεί προκήρυξη θέσης με στοιχεία:

Financial Assistant (23/EJ/01), με προθεσμία υποβολής 27/3/2023

Πληροφορίες : https://recruitment.eurojust.europa.eu/

Πηγή: https://recruitment.eurojust.europa.eu/