Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας – Aegean BIOECONOMY: Διοργάνωση “Spring School on Circular Bioeconomy”

Το Κέντρο Βιώσιμης και Κυκλικής Βιοοικονομίας – Aegean BIOECONOMY διοργανώνει το Spring School on Circular Bioeconomy. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στις 27, 28 και 29 Μαρτίου 2023, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, στη Μυτιλήνη. Οι προσκεκλημένοι ομιλητές είναι ακαδημαϊκοί από Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και από τη βιομηχανία.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για νέες τεχνολογίες και τρέχοντα ζητήματα στον τομέα της Κυκλικής Βιοοικονομίας μέσα από παρουσιάσεις καλών πρακτικών, ανταλλαγή γνώσεων και συμμετοχή σε εργαστήρια. 

Η συμμετοχή στο σχολείο είναι δωρεάν και η εγγραφή γίνεται μέσω του συνδέσμου: https://bioeconomy.aegean.gr/e/spring-school-stin-kikliki-vioikonomia/register.

Στους συμμετέχοντες (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά) θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στο bioeconomy@aegean.gr.