Προσλήψεις στο Ταμείο Ανάκαμψης του Υπουργείου Οικονομικών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών

Πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια δύο (2) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά, στο σύνδεσμο

https://webapps.gsis.gr/dsae/aseprequest

Οι υποψήφιοι εισέρχονται στο σύνδεσμο με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών taxis-net.

Έπειτα από την είσοδό τους, οι υποψήφιοι δρομολογούνται σε σελίδα στην οποία καλούνται να επιλέξουν την προκήρυξη ΣΟΧ 1 ΕΥΣΤΑ/2023.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 6 Μαρτίου 2023 έως 4 Απριλίου 2023 και ώρα 23:59

Η Προκήρυξη 

Πηγή: https://www.odigostoupoliti.eu/proslipseis-sto-tameio-anakampsis-tou-ypourgeiou-oikonomikon/