52 θέσεις ΙΔΑΧ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Κ/2023 πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021. Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα επτά (47) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πέντε (5) θέσεις. Κλάδου/Ειδικότητας ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 3 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 21 Απριλίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Διαβάστε περισσότερα και κατεβάστε την προκήρυξη στο ΑΣΕΠ 1Κ/2023 – 52 θέσεις ΙΔΑΧ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Πηγή: https://www.diorismos.gr/agora-ergasias/34515/olokliri-i-prokiryxi-asep-1k-2023-deite-oles-tis-theseis