Θέσεις απασχόλησης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “Διόφαντος”

Τo Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (I.T.Y.E.) “Διόφαντος” είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Στα πλαίσια υλοποίησης διαφόρων Έργων/Πράξεων το Ινστιτούτο προκηρύσσει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, στον τομέα της πληροφορικής, και πιο συγκεκριμένα: 

 • Έργο “Partnerships for Science Education – PAFSE” («Συμπράξεις για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες»)
  • Έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δίκαιου για Επιστημονικό/η Συνεργάτη/ιδα Έμπειρο/η Εκπαιδευτικό με εξειδίκευση σε αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Μαρτίου 2023
Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη

 • Έργο «Παρακολούθηση, συντήρηση και αναβάθμιση των ολοκληρωμένων συστημάτων διεξαγωγής κληρώσεων HYPERGEN και CRYPTOGEN»
  • Έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δίκαιου για System Administrator (Κωδικός Αναφοράς K1)
  • Έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δίκαιου για Συνεργάτη Πληροφορικής/Developer (Κωδικός Αναφοράς K2)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 26 Μαρτίου 2023
Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη

 • Έργο «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ» υλοποιείται μέσω του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ».
  • Έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δίκαιου για επιστήμονα πληροφορικής (έμπειρο συνεργάτη/ερευνητή)
  • Έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δίκαιου για επιστήμονα πληροφορικής (έμπειρο συνεργάτη υποστήριξης)
  • Έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δίκαιου για επιστήμονα πληροφορικής (συνεργάτη/ερευνητή)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαρτίου 2023
Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη

 • Έργο «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ» υλοποιείται μέσω του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ».
  • Έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δίκαιου για επιστήμονα πληροφορικής (συνεργάτη/ερευνητή)
  • Έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δίκαιου για επιστήμονα πληροφορικής (συνεργάτη/ερευνητή)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαρτίου 2023
Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη

 • Έργο «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ» υλοποιείται μέσω του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘ».
  • Έως μια (1) σύμβαση μισθώσεως έργου ιδιωτικού δίκαιου για επιστήμονα πληροφορικής (έμπειρο συνεργάτη/ερευνητή)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1 Απριλίου 2023
Δείτε την αναλυτική Προκήρυξη

Δείτε εδώ όλες τις θέσεις εργασίας με ενεργή προκήρυξη.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea/ennea-9-atoma-me-symbash-mis8wshs-ergoy-sto-institoyto-texnologi/