Θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) είναι ένας τριμερής οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο οργανισμός έχει ως στόχο να διαχέει τη γνώση στον τομέα των κοινωνικών και εργασιακών πολιτικών. Το Eurofound ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό να συμβάλλει στον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στην Ευρώπη

Ο οργανισμός προσφέρει θέσεις για αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου στην έδρα του στο Δουβλίνο (Ιρλανδία). Oι περίοδοι πρακτικής άσκησης στο Eurofound έχουν ως στόχο να τους δώσουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν με μοναδικό και άμεσο τρόπο πώς λειτουργεί το Eurofound στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και θεσμικό πλαίσιο και παράλληλα και να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και γνώση του καθημερινού έργου του ιδρύματος.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση; 

Υπήκοοι των κρατών μελών της Ε.E και των υποψήφιων χωρών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο της ανώτατης εκπαίδευσης (πανεπιστημιακή εκπαίδευση) και έχουν λάβει πλήρες πτυχίο ή ισοδύναμο τίτλο. 

Διάρκεια: Έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για ακόμη 6 μήνες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 16 Απριλίου 2023

Περισσότερες πληροφορίες για τις θέσεις πρακτικής άσκησης μπορείτε να βρείτε εδώ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2019/8eseis-emmis8hs-praktikhs-askhshs-gia-neoys-ptyxioyxoys-sto-eyrw/