Προκήρυξη υποτροφιών για εκπαίδευση άπορων μαθητών Λυκείου, φοιτητών και πτυχιούχων Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. για μεταπτυχιακές σπουδές, με καταγωγή από τη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας

Εννέα (9) υποτροφίες για την εκπαίδευση απόρων παιδιών, δημοτών της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Οι υποτροφίες αφορούν την εκπαίδευση μαθητών Λυκείου, φοιτητών Α.Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι., σχολείων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής της Δημόσιας Εκπαίδευσης, και πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για μεταπτυχιακές σπουδές, σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης της Βασιλικής Διογένους Κοτζαμάνη.

Διευκρινίζεται ότι για την κατηγορία φοίτησης σε Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν οι φοιτητές οι οποίοι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 φοιτούν στο 2ο έτος σπουδών ή σε μεγαλύτερο έτος σπουδών, προκειμένου όλοι οι υποψήφιοι να εξετάζονται με τα ίδια κριτήρια ως προς τα αποδεικτικά επίδοσης σπουδών που κατέχουν και θα προσκομίσουν.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να: 

  • είναι ελληνικής ιθαγένειας ή καταγωγής
  • είναι τέκνα δημότη της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, από την πλευρά της μητέρας ή του πατέρα ή και των δύο
  •  είναι άποροι.
  • διακρίνονται για την επίδοσή τους στις σπουδές και στο ήθος
  •  είναι ηλικίας μέχρι 36 ετών

Η διάρκεια των υποτροφιών ορίζεται για υποτρόφους βασικών σπουδών μέχρι τη λήξη των κανονικών σπουδών στις σχολές που φοιτούν και για υποτρόφους μεταπτυχιακών σπουδών μέχρι δύο χρόνια που μπορεί να παραταθούν μέχρι ένα ακόμη χρόνο, με την προϋπόθεση ότι κάθε χρόνο θα υποβάλουν στο Δήμο τα δικαιολογητικά από τα οποία θα προκύπτει ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στη δημοτική και περιουσιακή τους κατάσταση καθώς και στην επίδοση των σπουδών τους. Για την παράταση της χορήγησης υποτροφίας μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται, μετά από αίτηση υποτρόφου, απόφαση του φορέα διαχείρισης του κληροδοτήματος περί έγκρισης της παράτασης, η οποία θα πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση στην Α.Δ.Μ-Θ

Για την χορήγηση των υποτροφιών δικαιούνται να υποβάλλουν αιτήσεις οι φοιτητές, οι γονείς, και οι κηδεμόνες των παιδιών, που είναι δημότες της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας και είναι άποροι. Για να τύχουν υποτροφίας οι παραπάνω υποψήφιοι, θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα προκύπτει ότι διακρίθηκαν στις σπουδές και στο ήθος τους.

Η επιλογή και η ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει χωρίς διαγωνισμό, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, η οποία θα ανακηρύσσει τους υποτρόφους και η οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου (Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, Κ. Παλαιολόγου 1 – Πυλαία). Μεταξύ περισσότερων υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα θα διενεργηθεί κλήρωση.

Οι ενδιαφερόμενοι για την χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση έως και την Παρασκευή, 31/03/2023 και ώρα 14:00μ.μ.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν πρωτότυπα ή θα αποσταλούν ταχυδρομικώς στο πρωτόκολλο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη , Υπόψη Τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Βιβλιοθηκών (οδός Απ. Σαμανίδη 21 – Πανόραμα, Τ.Κ. 55236, ισόγειο). Για επιπλέον πληροφορίες καλείτε στο τηλέφωνο 2310331303, και email: k.georgiadou@pilea-hortiatis.grz.spandou@pilea-hortiatis.gr)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/prokhry3h-ypotrofiwn-toy-klhrodothmatos-me-thn-epwnymia-dhmos-pylaias-klhrodothma-basilikhs-diogenoys-kotzaman,2633