ΠΜΣ “Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα” στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Το Πρόγραμμα έχει ως βασική αποστολή:

  • Την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και πρακτικών στα πεδία της Διοίκησης, Τεχνολογίας και Ποιότητας. Επιπρόσθετα, παρέχει στους αποφοίτους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες στο εργασιακό τους περιβάλλον.
  • Την προετοιμασία υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών να δρουν δημιουργικά και παραγωγικά.

και επικεντρώνεται στις πιο κάτω θεματικές περιοχές:

  • Γενικές Αρχές Διοίκησης, όπως Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Ηθική και Ηγεσία, Επικοινωνία και Διαπραγμάτευση, Οικονομικά, Λογιστική και Χρηματοοικονομικά, Μάρκετινγκ και Στρατηγική
  • Επιχειρησιακή Διοίκηση, Τεχνολογία και Διοίκηση Έργου, όπως Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων, Αρχές Επιχειρησιακής Διοίκησης, Αλυσίδα Εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων
  • Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (TQM), όπως στρατηγική διοίκηση ποιότητας, διαχείριση απόδοσης και βελτίωσης ποιότητας με τη χρήση σχετικών εργαλείων, τεχνικών, προτύπων και πλαισίων

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.
 
Συνίσταται, επίσης, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, προκειμένου οι φοιτητές να μπορούν να χρησιμοποιούν την αντίστοιχη βιβλιογραφία, καθώς και η γνώση βασικών εφαρμογών γραφείου (word, excel, powerpoint) για τη διαχείριση του εκπαιδευτικού υλικού και την απροβλημάτιστη υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε €675, ενώ το κόστος της Διατριβής Μάστερ ανέρχεται σε €1.350.

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα ανέρχεται σε €5.400. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου. 

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 14 Μαρτίου – 30 Μαΐου 2023.

Πηγή: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/master/master-dtp