ΠΜΣ Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΜΠΣ) επιπέδου μάστερ έχουν άτομα, τα οποία:

  1. Κατά την ημερομηνία της εγγραφής τους στο Πανεπιστήμιο κατέχουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο στα γνωστικά αντικείμενα: Δασολογία, Γεωπονία, Βιολογία, Γεωλογία, Φυσική, Χημεία, Επιστήμη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, Χημική Μηχανική, Πολιτική Μηχανική, Τοπογραφία, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Μηχανική Περιβάλλοντος, Μηχανική Μεταλλείων, Αρχιτεκτονική, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ενεργειακή Μηχανική, Μηχανική Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου, Μηχανική Αντιρρύπανσης, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Φυσικές Επιστήμες, Μηχανική Επιστήμης Υλικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Διαχείριση Ενέργειας, Τεχνολογικές Εφαρμογές, Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Παραγωγής, Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Τεχνολογία Γεωπονίας, Αγροτικής Παραγωγής, Μηχανικών και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Διαχείριση Κλιματικής Αλλαγής, Διαχείριση Βιοποικιλότητας, Βιοτεχνολογία, Τοξικολογία, Γεωπονία Υδατικού περιβάλλοντος, Φυτικής Παραγωγής ή/και Τεχνολογίας Τροφίμων, Ζωικής Παραγωγής και Παραγωγής Βιοσυστημάτων, Μηχανολογική Μηχανική και Βιομηχανικός Σχεδιασμός, Μηχανική Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Μηχανική Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανική Οικονομίας και Διοίκησης, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονία, Ιχθυολογία και Υδατικό Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Νομική, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά.

Άτομα τα οποία αναμένεται να αποκτήσουν Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών μέχρι και την εγγραφή τους ή έχουν συμπληρώσει όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις και εκκρεμεί μόνο η απονομή του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, δικαιούνται επίσης να υποβάλλουν αίτηση εισδοχής.

  1. Έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσαςΣτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα χρησιμοποιείται ευρέως επιστημονική βιβλιογραφία στα Αγγλικά (επιστημονικά άρθρα και βιβλία). Είναι απαραίτητο επομένως οι φοιτητές να έχουν εξοικείωση με την αγγλική γλώσσα για τη μελέτη τέτοιων κειμένων, αλλά και για την παρακολούθηση διαλέξεων στα αγγλικά. Ιδίως κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής, οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν κατά κύριο λόγο αγγλική βιβλιογραφία. Σημειώνεται ωστόσο πως δεν θα απαιτηθεί από τους φοιτητές να παράγουν γραπτό ή προφορικό λόγο στα Αγγλικά.
  2. Έχουν επαρκή γνώση της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, PowerPoint, Excel), και Διαδικτύου, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως προσφοράς του Προγράμματος.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται σε €5.400.

Τα δίδακτρα κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ανέρχονται σε €450, ενώ τα δίδακτρα που αφορούν στη Διατριβή Μάστερ (συνολικά) είναι €1.350. Ο φοιτητής καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στον αριθμό Θεματικών Ενοτήτων που επιλέγει ανά ακαδημαϊκό έτος. 

Σε ό,τι αφορά στην παραχώρηση εκπτώσεων και τη χορήγηση υποτροφιών, ακολουθείται η ευρύτερη πολιτική του Πανεπιστημίου.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι αιτήσεις εισδοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2023, οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι: 14 Μαρτίου – 30 Μαΐου 2023.

Πηγή: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/studies/programmes/master/master-dpp-2