Διεθνές διπλό δίπλωμα Μaster στο Πάντειον Πανεπιστήμιο

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών-Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (Master “Cultural Management, Communication and Media”) συμπράττει με τα Πανεπιστήμια: Université Lumière Lyon 2 – Institute of Communication (Master “Communication of Organisations») και Universitea Din Bucuresti- Faculty of Journalism and Communication Sciences (Master “Media, Development and Society”).

Η Συμφωνία Συνεργασίας, την οποία ενέκρινε η Σύγκλητος στις 14/02/2023, αφορά την υλοποίηση Διπλού Διπλώματος σε Μεταπτυχιακό επίπεδο και ξεκινά από τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024. Πρόκειται για μια σύμπραξη (consortium) ανάμεσα σε τρία Δημόσια Πανεπιστήμια που παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να αποκτήσουν παράλληλα δύο διπλώματα από δύο από τα τρία Πανεπιστήμια της σύμπραξης κατ’ επιλογή τους, χωρίς την καταβολή διδάκτρων. Η Συμφωνία στοχεύει στην προώθηση της Διεπιστημονικότητας και της Συμπληρωματικότητας.

Η σύμπραξη ανοίγει νέες δυνατότητες ανταλλαγών ανάμεσα στα τρία Πανεπιστήμια, τόσο στο επίπεδο της διδασκαλίας, επιμόρφωσης και κατάρτισης όσο και στο ερευνητικό επίπεδο, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών μέσω της υλοποίησης πρακτικής άσκησης και κοινών ερευνητικών προγραμμάτων ανάμεσα σε ποικίλους θεσμικούς δρώντες. Είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης συνεργασίας των τριών Πανεπιστημίων, με κοινά ερευνητικά προγράμματα, κινητικότητα καθηγητών και φοιτητών στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών Erasmus+ καθώς και άλλες ακαδημαϊκές ανταλλαγές και συνδιοργανώσεις.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2023/die8nes-diplo-diplwma-master-sto-panteion-panepisthmio/