ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛIAΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

H πρόσληψη του προσωπικού αυτού, πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των ακόλουθων
μαθημάτων και γνωστικών αντικειμένων των παρακάτω Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
για το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023:
Α/ Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Λαμία)

Τμήμα Μαθηματικών (Λαμία)

Τμήμα Φυσικής (Λαμία)

Β/ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)

Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)

Γ/ Πολυτεχνική Σχολή (Βόλος)
Πολυτεχνική Σχολή (Βόλος)

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Δ/ Σχολή Γεωπονικών Επιστημών
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Τμήμα Γεωπονίας – Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Ε/ Σχολή Επιστημών Υγείας
Τμήμα Ιατρικής (Λάρισα)

Τμήμα Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Τμήμα Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Τμήμα Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Σχολή Τεχνολογίας
Τμήμα Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Τμήμα Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Ζ/ Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας
Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Η/ Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Θ/ Κέντρο Ξένων Γλωσσών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονικά (αρχείο
pdf) τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 16-03-2023 έως και 23-03-2023 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των γραμματειών των Τμημάτων του Ιδρύματος.

Πηγή: https://as.uth.gr/wp-content/uploads/2023/03/5784-23-%CE%93%CE%A02-%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD.-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-%CE%91%CE%9A%CE%91%CE%94.-%CE%A5%CE%A0%CE%9F%CE%A4%CE%A1.-%CE%95%CE%91%CE%A1.-2022-23.pdf