Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Ε.Μ.Φ.Ε.) του Ε.Μ.Π. προκηρύσσει σαράντα τέσσερις (44) θέσεις υποψήφιων διδακτόρων, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χωρίς οικονομική ενίσχυση, σε γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Σχολής.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις θα κατανεμηθούν ως εξής στους επιμέρους τομείς της σχολής:

 • Δώδεκα (12) θέσεις στον Τομέα Μηχανικής
 • Δεκαπέντε (15) θέσεις στον Τομέα Φυσικής
 • Πέντε (5) θέσεις στον Τομέα ΑΚΕΔ
 • Δώδεκα (12) θέσεις στον Τομέα Μαθηματικών

Η αίτηση υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατεθεί στη Γραμματεία της Σχολής ΕΜΦΕ, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση phdsemfe@mail.ntua.grέως τις 17 Μαρτίου 2023.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στη Γραμματεία της Σχολής (υπάρχει στην ιστοσελίδα), η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφα πτυχίων/πιστοποιητικών που αναγράφονται σε αυτήν.
 2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
 3. Αναλυτική βαθμολογία, προπτυχιακών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό για τη γνώση ξένης γλώσσας.
 5. Συστατικές επιστολές (τουλάχιστον 2)
 6. Βιογραφικό σημείωμα, με έκθεση ενδιαφερόντων.
 7. Αντίγραφα εργασιών, εάν υπάρχουν.
 8. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για τα γνωστικά αντικείμενα των Τομέων της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. του Ε.Μ.Π. θα βρείτε στην αναλυτική προκήρυξη εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ekponisi-didaktorikis-diatrivis-sti-sholi-efarmosmenon-mathimatikon,2213