Περιβαλλοντολόγος (Environmental Scientist or Engineer Junior or Senior) – Αθήνα

Η εταιρία ENVIROPLAN A.E. (http://www.enviroplan.gr), η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και μηχανικού και ειδικεύεται σε μελέτες – έρευνες σχετικά με τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, με διεθνή δραστηριότητα και γραφεία σε Ελλάδα (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), Ρουμανία (Βουκουρέστι), Τουρκία (Άγκυρα), Βόρεια Μακεδονία (Σκόπια), ζητά για άμεση πρόσληψη και στελέχωση των γραφείων είτε στην ΑΘΗΝΑ είτε στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ είτε μέσω ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑΣ για απασχόληση σε έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Περιβαλλοντολόγο (Environmental Scientist or Engineer Junior or Senior)

Αθήνα

Κωδικός θέσης: 11/22

Η θέση αφορά τη στελέχωση του Τμήματος Μελετών, που αναλαμβάνει την ετοιμασία μελετών σε διάφορα στάδια (σχέδια διαχείρισης, μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεχνικές μελέτες κ.λπ.) για περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 • Πτυχίο ΑΕΙ στον κλάδο Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβαλλοντικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας με εξειδίκευση στο περιβάλλον
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε περιβαλλοντικές επιστήμες
 • Γενική εμπειρία σε έργα περιβάλλοντος, τουλάχιστον 3 ετών
 • Επιθυμητή ειδική εμπειρία ή εξειδίκευση σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διάφορα είδη έργων και δραστηριότητες
 • Θα αξιολογηθεί θετικά η εμπειρία σε θέματα κλιματικής αλλαγής
 • Άριστη χρήση του γραπτού λόγου σε ελληνικά και αγγλικά και δυνατότητα συγγραφής εκθέσεων, αναφορών, μελετών και άλλων γραπτών κειμένων
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας – Δυνατότητα εργασίας στα αγγλικά
 • Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών (γαλλικά κ.λπ.)
 • Θα αξιολογηθεί θετικά η γνώση και χρήση GIS
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel κ.ά.). Επιθυμητή σχετική πιστοποίηση ECDL κ.ά.

Προσφέρονται:

 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία,
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης:

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-Environmental-Scientist-or-Engineer-Junior-or-Senior—%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1222/4E115025-0239-9F02-BCAF-EA599DC21642