Δωρεάν πρόγραμμα επιμόρφωσης Women Back to Work

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που στοχεύουν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα αποτελείται από δύο σκέλη: α) Επιμόρφωση (training) συνολικής διάρκειας 32 ωρών, η οποία χωρίζεται σε 4 ενότητες, διαμορφωμένες ειδικά από το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και β) Mentoring, ειδικά σχεδιασμένο για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεων, από την ομάδα των 100mentors, συνεργαζόμενοι με έμπειρους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις.

Κάθε θεματική ενότητα επιμόρφωσης συνδυάζεται με ειδικά καταρτισμένη κοινότητα μεντόρων που πραγματοποιούν το σκέλος του mentoring, οι οποίοι πέρα από τις πολύτιμες εμπειρίες τους θα μοιραστούν καλές πρακτικές, συμβουλές καθοδήγησης, θα ενδυναμώσουν και θα βοηθήσουν τις συμμετέχουσες στην ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων (soft skills) τους. Αναλυτικότερες πληροφορίες για την επιμόρφωση και το mentoring θα βρείτε εδώ.

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον 3ο κύκλο ξεκινούν στις 28 Φεβρουαρίου και θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 27 Μαρτίου 2023.

Πηγή: https://equall.100mentors.com/womenbacktowork/