Υποτροφίες σε πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. καταγόμενους από τα Λουτρά Μυτιλήνης

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Πέτρου Μάνδρα, με το υπ’αριθμ. 2/2022 πρακτικό, αποφάσισε την χορήγηση δύο υποτροφιών σε πρωτοετείς φοιτητές Α.Ε.Ι. καταγόμενους από το δημοτικό διαμέρισμα Λουτρών Δήμου Μυτιλήνης, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Οι όροι της χορηγήσεως της υποτροφίας είναι οι εξής:

  • Αίτηση ενδιαφερομένου.
  • Βεβαίωση Λυκείου για τον βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Βεβαίωση εγγραφής σε Α.Ε.Ι.
  • Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου και Εισαγγελίας ότι δεν διώκεται.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από το οποίο να φαίνεται καταγωγή του υποψηφίου από το δημοτικό διαμέρισμα Λουτρών Δήμου Μυτιλήνης.
  • Υπεύθυνη Δήλωση ενδιαφερομένου ότι δεν παίρνει άλλη υποτροφία.
  • Βεβαίωση Δήμου Μυτιλήνης μόνιμης κατοικίας.

Η υποτροφία χορηγείται επί 9 μήνες για κάθε έτους σπουδών (1/10-30/6) είναι 135 ευρώ μηνιαίως και λήγει με το τέλος των κανονικών σπουδών  της σχολής που φοιτά υπότροφος. 

Οι σχετικές αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 10 Ιουνίου 2023, στα γραφεία του Ιδρύματος, οδός Αλκαίου 1, τηλ. 2251029954.
Η επιλογή των υποτρόφων από το Δ.Σ του Ιδρύματος θα γίνει κατά τηνΒ κρίση των μελών του και με πρώτο κριτήριο τον βαθμό πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, σε περίπτωση δε ισοβαθμίας, το οικογενειακό εισόδημα.

Προκήρυξη

Πηγή: https://www.eduguide.gr/ypotrofies/prokiryksi/ypotrofies-se-prwtoeteis-foithtes-aei-katagomenoys-apo-ta-loytra-mytilhnhs,2620