Πανεπιστήμιο Μακεδονίας: Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial lntelligence and Data Analytics) (2023-2024)

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 5ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων (MSc in Artificial Intelligence and Data Analytics) για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με έναρξη μαθημάτων το Φθινόπωρο του 2023, και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό του, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης πρόσκλησης*.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ