Θέσεις αμειβόμενων υποψήφιων διδακτόρων στο Εργαστήριο IoT-Lab του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής

Το Εργαστήριο Αλγορίθμων και Συστημάτων του Διαδικτύου των Αντικειμένων (IoT Lab, https://iotlab.ceid.upatras.gr/) του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, αναζητά Υποψήφιους Διδάκτορες (πτυχιούχους απόφοιτους ή τελειόφοιτους που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και θέλουν να ξεκινήσουν διδακτορικές σπουδές). Παράλληλα με το διδακτορικό υπάρχει δυνατότητα για αμειβόμενη απασχόληση στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων.

Θέση 1: Ανάπτυξη ΙοΤ συστημάτων και αλγορίθμων για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε εσωτερικούς χώρους (Indoor Air Quality). Ο συνεργάτης θα μελετήσει την διεθνή βιβλιογραφία για σχετικά συστήματα IoT και στο επόμενο στάδιο θα σχεδιαστούν και θα αναπτυχθούν συσκευές που ενσωματώνουν τους κατάλληλους αισθητήρες, θα εγκατασταθούν σε δημόσια κτίρια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον (σχολεία, αμφιθέατρα, αίθουσες γραφείων, κλπ.), θα συγκεντρωθούν μετρήσεις και θα γίνουν πειράματα σε πραγματικούς χώρους (κατασκευή datasets), θα αναπτυχθούν πλατφόρμες για τη διαχείριση και την οπτικοποίηση των δεδομένων. Τέλος θα αναπτυχθούν αλγόριθμοι με τη χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης για την βελτίωση των δεδομένων που συλλέγουν οι αισθητήρες χαμηλού κόστους με τη αυτόματη βαθμονόμησή τους (calibration), τον εμπλουτισμό των μετρήσεων με την παραγωγή τεχνητών δεδομένων από soft-sensors (virtual sensing), την δυναμική πρόβλεψη διάδοσης των ρύπων μέσα στον χώρο με χρήση μοντέλων (spatiotemporal models) που βασίζονται στα δεδομένα και τον έλεγχο των συσκευών που βελτιώνουν την ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους (mitigation systems).

Ακολουθούν οι αναλυτικές προδιαγραφές:

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή αντίστοιχου Τμήματος, ή πτυχίο Τμήματος Θετικών επιστημών
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ικανότητα συγγραφής τεχνικών κειμένων στα αγγλικά
 • Πολύ καλές γνώσεις προγραμματισμού
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες, συνεργασία με άλλους ερευνητές

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Εμπειρία σε συγγραφή επιστημονικών άρθρων στα αγγλικά

Θέση 2: Η θέση αφορά στην Εφαρμοσμένη Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) σε τεχνολογίες του Διαδικτύου των Αντικειμένων (Artificial Intelligence of Things), την ανάλυση αντίστοιχων δεδομένων (π.χ. δεδομένα χρονοσειρών, 1D, 2D), και την ενσωμάτωση της ΤΝ στην ανάπτυξη συστημάτων που σχετίζονται με διάφορα επιστημονικά πεδία, όπως το Digital Healthcare, Αναγνώριση Ανθρώπινης Δραστηριότητας (Human Activity & Gesture Recognition), Ανάλυση Μοτίβων Κίνησης, Ανάλυσης Μοτίβων Ήχου που σχετίζονται π.χ., με το αναπνευστικό, μουσική, περιβαλλοντικοί ήχοι, ή δεδομένων βιοδεικτών που προκύπτουν από δεδομένα αισθητήρων μέσω έξυπνων φορετών συσκευών (heart rate, SpO2, κα.). Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος, κατά την εκπόνηση του διδακτορικού του, καλείται να συμμετέχει στην μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και  την αναζήτηση ή δημιουργία σχετικών συνόλων δεδομένων. Επίσης, η έρευνα θα συσχετιστεί με την κατάλληλη διερευνητική ανάλυση των δεδομένων αυτών (exploratory data analysis) και την αντίστοιχη επεξεργασία τους: data engineering, feature engineering. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί εφαρμογή υπαρχόντων ή δημιουργία νέων αρχιτεκτονικών μοντέλων Νευρωνικών Δικτύων (Neural Networks, Deep Learning), και  αλγορίθμων  εξαγωγής συμπερασμάτων για την επιτυχημένη αναγνώριση μοτίβων (Explainable AI).

Ακολουθούν οι αναλυτικές προδιαγραφές:

Απαραίτητα γενικά προσόντα:

 • Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής  ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών, ή Τμήματος Θετικών Επιστημών.
 • Πολύ καλή γνώση Πιθανοτήτων, Στατιστικής, Γραμμικής Άλγεβρας, Ψηφιακής Επεξεργασίας Σημάτων.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας για συγγραφή κειμένων (επιστημονικών δημοσιεύσεων, τεχνικών δελτίων, τεχνικών αναφορών).
 • Ικανότητα συνεργασίας σε ομαδικό περιβάλλον, με άλλους ερευνητές αλλά και ομάδες εξωτερικές που ανήκουν σε ερευνητικούς οργανισμούς ή εταιρείες.

Απαραίτητα τεχνικά προσόντα, με εμπειρία πολύ καλής γνώσης:

 • Programming: Python 3.x, Git και GitHub (VCS)
 • RDBMS: SQL ή NoSQL
 • Linux και χρήση του command line (terminal)

Επιθυμητά προσόντα:

 • Python βιβλιοθήκες που σχετίζονται με εφαρμογή ΤΝ: TensorFlow 2.x, scikit-learn 1.x, Pandas, NumPy, SciPy
 • Βάση δεδομένων: MongoDB >= 4.x
 • Τεχνολογίες Web: Flask, Django, HTML, CSS | Δημιουργία και χρήση REST APIs
 • Εμπειρία συγγραφής επιστημονικών άρθρων.
 • Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές αντικείμενο θα ληφθούν θετικά υπόψη.
 • Η γνώση χρήσης και διαχείρισης τεχνολογιών για containerized environments, microservices, ή data management θα ληφθούν θετικά υπόψη (π.χ. Docker, Kubernetes, Spark, Kafka).
 • Θετικά θα ληφθεί επίσης υπόψη, η επιθυμία μάθησης των προαναφερθέντων ή νέων τεχνολογιών.

References (2η θέση):

Παροχές:

 • Ικανοποιητική αμοιβή σε ελκυστικό ερευνητικό περιβάλλον.
 • Δυνατότητα εθνικών και διεθνών ταξιδιών μετακινήσεων, για διάχυση αποτελεσμάτων και εκπαίδευση σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και summer schools, όπως και συμμετοχή σε συναντήσεις ερευνητικών έργων.
 • Παροχή αναβαθμισμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους μαζί με ένα cover letter μέχρι τις 15/03/2023, στα emails:

 • filiosg@ceid.upatras.gr (Δρ. Γαβρίλης Φίλιος, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο IoT-Lab).
 • tzamalis@ceid.upatras.gr (Δρ. Παντελής Τζαμαλής, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο IoT-Lab).

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-theseis-ameivomenon-ypopsifion-didaktoron-sto-ergastirio-iot-lab-tou-tmimatos-mihanikon-i-y-kai-plirofori,2204