Προκήρυξη μεταδιδακτορικής θέσης από το Seeger Center for Hellenic Studies και το School of Public and International Affairs του Princeton University

Προκήρυξη:

Το Seeger Center for Hellenic Studies και το School of Public and International Affairs του Princeton University δέχονται αιτήσεις για τη μεταδιδακτορική θέση Paul S. Sarbanes ’54 στη σύγχρονη ελληνική πολιτική, κοινωνία, πολιτική ή επικαιρότητα, για να υποστηρίξουν έναν πολλά υποσχόμενο μελετητή πρώιμης σταδιοδρομίας που έχει εκπαιδευτεί σε διεθνείς σπουδές, δημόσια πολιτική ή σε συναφή ακαδημαϊκό κλάδο, όπως πολιτική, οικονομία, νομική, δημόσια διοίκηση, σύγχρονη ιστορία ή κοινωνιολογία, με ερευνητική εστίαση στην Ελλάδα στον κόσμο σήμερα, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ ή άλλα περιφερειακά πλαίσια, όπως η Ανατολική Μεσόγειος, η Νοτιοανατολική Ευρώπη, η Κύπρος ή οι διατλαντικές σχέσεις.

Χρονική Διάρκεια: 1η Σεπτεμβρίου 2023 – 30 Ιουνίου 2024

Υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης για ένα δεύτερο πλήρες έτος (12 μήνες), ανάλογα με τη χρηματοδότηση, την ικανοποιητική απόδοση και την έγκριση του Πανεπιστημίου. Μισθοί και πλήρεις παροχές στους εργαζόμενους προσφέρονται σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανεπιστημίου. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις προϋποθέσεις για το διδακτορικό δίπλωμα μέχρι την ημερομηνία έναρξης.

Κριτήρια επιλογής

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εργασική εμπειρία – μετά την ολοκήρωση του PhD – λιγότερη από 3 χρόνια μέχρι την ημερομηνία έναρξης. Ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός θα είναι 5.417 $ (μεικτά) για το πρώτο έτος. Οι υπότροφοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αποζημίωση (έως 3.000 $ ανά ακαδημαϊκό έτος) για δαπάνες που σχετίζονται με την έρευνα. Οι υπότροφοι είναι υπεύθυνοι για τα δικά τους ταξίδια, ρυθμίσεις μετακίνησης και έξοδα, καθώς και για την εύρεση και την πληρωμή της στέγασης τους στο Πρίνστον.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά εδώ και να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  • συνοδευτική επιστολή με τίτλο και περίληψη (200 λέξεις) του προτεινόμενου ερευνητικού έργου·
  • ερευνητική πρόταση (πέντε σελίδες, 2.000 λέξεις), που περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή του έργου, χρονοδιάγραμμα, σαφείς στόχους, επιλεγμένη βιβλιογραφία και τον λόγο που προτείνεται να διεξαχθεί στο Πρίνστον·
  • βιογραφικό με κατάλογο δημοσιεύσεων.
  • δείγμα κεφαλαίου (στα αγγλικά) διατριβής ή άλλης πρόσφατης εργασίας.
  • ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τριών διαιτητών από άτομα που δεν είναι σημερινά μέλη της σχολής του Πανεπιστημίου του Πρίνστον·
  • ένα σαρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού τους πτυχίου ή μια επιστολή από κοσμήτορα ή υπάλληλο σε επίπεδο γραμματέα

Όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους αιτούντες πρέπει να παραληφθούν έως τις 15 Μαρτίου 2023 (στις 11:59 μ.μ. EST). Τα βραβεία θα ανακοινωθούν στις αρχές Απριλίου 2023. Αυτή η θέση υπόκειται στην πολιτική ελέγχου ιστορικού του Πανεπιστημίου

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση στα αγγλικά εδώ!

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prokiryxi-metadidaktorikis-thesis-apo-to-seeger-center-for-hellenic-studies-kai-to-school-of-public-and-i,2200