Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Αγία Βαρβάρα

Ζητείται από τον όμιλο ΜΑSTER (https://groupmaster.gr)

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Αγία Βαρβάρα

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  • Συναφής εργασιακή εμπειρία
  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών

Η εταιρία προσφέρει:

  • Σταθερό μισθό και ασφάλιση
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D—%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%92%CE%B1%CF%81%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B122222222222/48F3C67D-01DC-E050-0813-9A9443A5B17C