Καθημερινή ενημέρωση Δευτέρα 20/02/23

Εκπαιδευτές Δικτύου Υπολογιστών| ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Εκπαιδευτές Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα (Multimedia)|ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Αγία Βαρβάρα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Βοηθός Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου |ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Θέσεις πρακτικής άσκησης στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) στη Θεσσαλονίκη

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία (2023-2024)

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ|AIESEC

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

Ημερίδα: Σπουδές στην Ιταλία

Περισσότερες πληροφορίες εδώ