Νέο Διαπανεπιστημιακό Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών σε συνεπίβλεψη στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Με ιδιαίτερη χαρά το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοινώνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ) του νέου Διδακτορικού Προγράμματος σε συνεπίβλεψη  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και την έναρξη παροχής του προς την διεθνή φοιτητική κοινότητα από το νέο ακαδημαϊκό έτος  2023-2024.

Το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό τόσο του Πανεπιστημίου Νεάπολις, όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την συνδρομή εκλεκτών συναδέλφων από επιφανή Πανεπιστήμια του Ευρωπαϊκού χώρου, στελεχώνουν το ερευνητικό δυναμικό του Προγράμματος στοχεύοντας στη δημιουργία  νέας γνώσης αριστείας και καινοτόμου ερευνητικής δραστηριότητας στα σημαντικά πεδία της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδυναμώνοντας περαιτέρω την διεθνοποίηση της ακαδημαϊκής τους κοινότητας και αναδεικνύοντας τα δύο Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως σημείο  αναφοράς πρωτοπόρου ερευνητικής δραστηριότητας στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Α. Μεσογείου.

Μάθετε περισσότερα για το νέο Διδακτορικό εδώ.

Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/panepisthmio-neapolis-pafoy-kai-panepisthmio-peiraiws-koino-dida/