Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το Διδακτορικό Πρόγραμμα Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Για το Χειμερινό εξάμηνο του 2023, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το τμήμα Πληροφορικής ανακοινώνει την έναρξη μιας σειράς θέσεων για εισαγωγή στο Διδακτορικό (PhD) πρόγραμμα στην Πληροφορική.

Διάρκεια: 3 χρόνια (πλήρους απασχόλησης)
Αριθμός θέσεων: Έως δέκα (10)
Κριτήρια Επιλογής: Προεπιλογή βάσει αξιολόγησης των προσόντων και τελικής επιλογής βάσει ατομικής συνέντευξης – εάν χρειαστεί.

Αιτήσεις

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται μόνο μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας που είναι διαθέσιμη εδώ μέχρι την 21η Ιουνίου, 2023.

Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος έχει οριστεί για τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σχετικά με το πρόγραμμα:

Το Διδακτορικό Πρόγραμμα της Πληροφορικής προορίζεται για υποψηφίους που διακρίθηκαν κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών τους, έχουν ισχυρό κίνητρο και ενθουσιασμό προς την  τεχνολογική έρευνα και καινοτομία και τείνουν να εργάζονται στον ακαδημαϊκό τομέα ή σε ένα περιβάλλον εξελικτικής έρευνας στον κλάδο.

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Προώθηση της εις βάθος κατανόησης και κριτικής ανάλυσης της τρέχουσας θεωρητικής σύγχρονης μεθοδολογίας, βασισμένη σε βιβλιογραφική έρευνα στον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών.
 • Ενίσχυση των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών και διευκόλυνση της ανάπτυξης τεχνογνωσίας σχετικών με τον τομέα της ερευνητικής τους εξειδίκευσης.
 • Προώθηση της κατανόησης και εφαρμογής κατάλληλων ερευνητικών μεθοδολογιών και επιστημονικών μεθόδων που τους παρέχουν δεξιότητες για την υλοποίηση του διδακτορικού ερευνητικού τους έργου.
 • Εκπαίδευση των φοιτητών σχετικά με τον τρόπο διάδοσης ερευνητικών ευρημάτων, συμπερασμάτων και προτάσεων, για παράδειγμα μέσω δημοσιεύσεων σε ακαδημαϊκά περιοδικά ή/και παρουσίασης της εργασίας/εργασιών τους σε ακαδημαϊκά συνέδρια και σεμινάρια.
 • Να κατανοήσουν τις ερευνητικές προσεγγίσεις και μεθόδους, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να διαβάσουν και να κατανοήσουν ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών ερευνητικών εργασιών για την ενίσχυση της ερευνητικής τους ικανότητας και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μελλοντικών ερευνητικών δραστηριοτήτων.
 • Ανάπτυξη των δεξιοτήτων σύνταξης και υποβολής ερευνητικής πρότασης για υποβολή σε φορέα χρηματοδότησης.

Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική:

 • Έχουν βαθιά κατανόηση του πεδίου και παρουσιάζουν προηγμένες δεξιότητες και μεθόδους έρευνας που σχετίζονται με τον τομέα.
 • Είναι σε θέση να συλλάβουν, να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν και να προσαρμόσουν μια ουσιαστική διαδικασία έρευνας (βασικής και εφαρμοσμένης).
 • Έχουν συμβάλει μέσω της αρχικής έρευνας να επεκταθεί η γνώση, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα σημαντικό συγγραφικό έργο, το οποίο έχει τύχει εθνικής ή διεθνούς δημοσίευσης.
 • Είναι ικανά για κριτική ανάλυση, αξιολόγηση και σύνθεση νέων και σύνθετων ιδεών.
 • Είναι σε θέση να προωθήσουν, σε ακαδημαϊκό και επαγγελματικό πλαίσιο, την τεχνολογική, κοινωνική ή πολιτιστική πρόοδο σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση.
 • Είναι σε θέση να εργαστούν σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Ερευνητικά Κέντρα και οργανισμούς.

Το ερευνητικό έργο και οι συναφείς εργασίες όπως και η διδακτορική διατριβή πρέπει να είναι γραμμένες στα αγγλικά.

Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες εισδοχής, καθώς και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το κάθε πρόγραμμα, το ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό και τους τομείς που διεξάγεται έρευνα αιχμής, δημοσιεύονται στους σχετικούς συνδέσμους στην επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Ιστοσελίδα: εδώ

Για ακαδημαϊκές πληροφορίες σχετικά με το διδακτορικό πρόγραμμα επικοινωνήστε με τον συντονιστή του προγράμματος, Δρ Κωνσταντίνο Ξ. Μαυρομουστάκη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mavromoustakis.c@unic.ac.cy .

Πηγή: https://www.eduguide.gr/grad/prokyriksi_phd/2023-prosklisi-ypovolis-aitiseon-gia-to-didaktoriko-programma-pliroforikis-sto-panepistimio-leukosias,2158