Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι Τομέων Σπουδών – Αττική

Εκπαιδευτικός όμιλος με ηγετική θέση και πολυετή εμπειρία αναζητά καταξιωμένους

Ακαδημαϊκούς Υπεύθυνους Τομέων Σπουδών για την Αττική

Αρμοδιότητες

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος είναι αρμόδιος για την πλήρη επιστημονική εποπτεία, τον σχεδιασμό και την οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη διοίκηση της ομάδας των καθηγητών του τομέα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος:

 • εποπτεύει τα εκπαιδευτικά προγράμματα του τομέα του καθώς και τη διδακτέα ύλη με βάση τις προδιαγραφές ποιότητας και εκπαιδευτικής αριστείας του Ομίλου.
 • συμμετέχει στην εκπαίδευση των σπουδαστών με διδακτικές ώρες.
 • αναπτύσσει ενεργά τον τομέα ευθύνης του με εξωστρεφή προσέγγιση και δημιουργεί νέες συνεργασίες με φορείς/επιχειρήσεις.

Αναζητάμε ακαδημαϊκούς υπεύθυνους για τους παρακάτω τομείς σπουδών:

Ομορφιά / Διοίκηση / Πληροφορική / Επισιτισμός / Τουρισμός / Ναυτιλία / Μηχανολογία / Παιδαγωγικά / Υγεία / Φαρμακολογία / Γραφικές Τέχνες / Νέες Τεχνολογίες

Απαραίτητα προσόντα

 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα
 • Πλήρης ακαδημαϊκή κατάρτιση
 • Ισχυρές οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες
 • Μεταδοτικότητα και προσήλωση στη λεπτομέρεια
 • Υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Ο Όμιλος προσφέρει:

 • ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ομίλου
 • ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

[Για να στείλετε το βιογραφικό σας, κάντε κλικ εδώ.]

Πηγή: https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%BF%CE%AF-%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9-%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CF%89%CE%BD-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE/3BA17A96-B4C7-5363-CAB7-B9AA67E388BD