Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης (Διοικητικός Υπάλληλος) – Σέρρες – Interaction Brokers

Η Interaction Brokers με 40 χρόνια παρουσίας στον κλάδο των ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων προτίθεται να προχωρήσει άμεσα σε πρόσληψη με σκοπό την κάλυψη της θέσης << Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης >> στα κεντρικά γραφεία τα οποία στεγάζονται στο κέντρο των Σερρών.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ
 • Άριστος χειρισμός Microsoft Office και Η/Υ γενικότερα
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων
 • Υψηλή προσαρμοστικότητα και πνεύμα συνεργασίας εντός ομάδας
 • Υψηλή επικοινωνιακή ικανότητα σε προφορικό και γραπτό λόγο
 • Οργανωτική διάθεση, ικανότητα διαχείρισης χρόνου
 • Κάρτα ανεργίας θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Επιθυμητά Προσόντα:
Θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν η εργασιακή εμπειρία στους τομείς:

 1. Ασφαλιστικά
 2. Χρηματιστηριακά
 3. Ενέργεια
 4. Πωλήσεις

Παροχές

 • Άμεση πρόσληψη
 • Πλήρης απασχόληση
 • Πλήρης ασφάλεια
 • Εργασία σε ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/2072D7DD-DCAB-48D6-8312-73259DA9D941