Αναζήτηση συνεργάτη με σπουδές μηχανικού ή επιστήμης υλικών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [1] «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Βορείου Αιγαίου στον Πολιτισμό και Τουρισμό» [e- Aegean CulTour]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 12/02/2023 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Νικόλαο Αλεξόπουλο nalexop@aegean.gr 

Περισσότερες πληροφορίες / αιτήσεις : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/24549ad5-d9d4-4983-a489-6b0bb9aa5481