Αναζήτηση συνεργάτη με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ σχετικό με τις Επιστήμες της Διοίκησης – Μυτιλήνη – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 12/02/2023 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μιχαήλ Μπάκας 2251036122 m.bakas@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/764aefac-02cf-41cd-ac13-0aa0a3f8fb66