Job Counselor / (μερικής απασχόλησης) – Χίος –  ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ

Τίτλος Θέσης: Job Counselor / (μερικής απασχόλησης)
Σημείο απασχόλησης: Χίος

 

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που επιδιώκει με τις δράσεις της να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας και της κοινωνικής διαμεσολάβησης, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και των άστεγων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της εκπαίδευσης και της ένταξης.

 

Τα καθήκοντα της θέσης  συμπεριλαμβάνουν:

 • Δημιουργία εβδομαδιαίου προγράμματος outreach με τις αντίστοιχες ανάγκες σε διερμηνεία
 • Καθημερινή εμψύχωση και κινητοποίηση/ενεργοποίηση των μαθητών (ανηλίκων και ενηλίκων), ώστε να παρακολουθήσουν το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΜΕΤΑδρασης
 • Καταγραφή δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, που αφορούν στον αριθμό των μαθητών που προσεγγίζεται εβδομαδιαίως
 • Συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία με την ομάδα έργου ή τους education coordinators αναφορικά με την πληρότητα των τάξεων προκειμένου να πραγματοποιηθούν ανάλογες ενέργειες όπως outreach, follow up, εγγραφή νέων μαθητών
 • Εντατική προσπάθεια ανατροφοδότησης για τους ενεργούς μαθητές, αυτούς που δεν έχουν τακτική παρουσία, τους λόγους απουσίας/αποχώρησης από το εκάστοτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΜΕΤΑδρασης
 • Παρακολούθηση των ποσοτικών στόχων του προγράμματος και προτάσεις για βελτίωση των διαδικασιών, όποτε παρατηρείται η μη επίτευξή τους
 • Συγκέντρωση και συνοδεία μαθητών που χρειάζεται να μετακινηθούν σε διαφορετικό σημείο από το εκπαιδευτικό κέντρο (π.χ. outdoor activities κ.λπ.)
 • Υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε διοικητικές εργασίες, όπου απαιτείται
 • Ραντεβού με ωφελούμενους για εργασιακή συμβουλευτική (αναζήτηση εργασίας)
 • Υποστήριξη ωφελούμενων για τη δημιουργία βιογραφικού σημειώματος
 • Επικοινωνία με εταιρείες για εύρεση θέσεων εργασίας
 • Διοικητικά καθήκοντα όπως επικοινωνία με ωφελούμενους για ορισμό ραντεβού, αποστολή αναφορών προς την ομάδα έργου κ.λπ.
 • Υποστήριξη στη συμμετοχή και οργάνωση δράσεων όπως career events κ.ά.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
 • Εμπειρία εργασίας σε θέσεις που απαιτούσαν επαφή με μεταναστευτικό, προσφυγικό πληθυσμό καθώς και γενικότερα ευάλωτες ομάδες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Οργανωτικές δεξιότητες
 • Άριστη γνώση χειρισμού της αγγλικής και της ελληνικής γλώσσας σε γραπτό και προφορικό επίπεδο
 •  Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ (Excel, Word, Access, PowerPoint) και διαδικτυακής πλοήγησης

 

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

 • Μόνιμη κατοικία στο νησί της Χίου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με εξειδίκευση σε εργασιακή συμβουλευτική ή παρεμφερούς γνωστικού αντικειμένου
 • Άμεση διαθεσιμότητα

Child Safeguarding Policy: level 1

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο hr@metadrasi.org, με ένδειξη στο θέμα «Job Counselor ΧΙΟΣ» έως τις 2/2/2023.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Πηγή : https://metadrasi.org/%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B1%CE%B9-job-counselor-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%87%CE%AF%CE%BF/