Σύμβουλος για Υποβολή & Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ – Αθήνα – EUROTraining A.E.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός EUROTraining A.E. δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.eurotraining.gr.

Για τη στελέχωση της κεντρικής δομής της Αθήνας ζητείται

Σύμβουλος για την Υποβολή & Υλοποίηση Έργων ΕΣΠΑ

Αρμοδιότητες θέσης εργασίας:

  • Σχεδιασμός, προετοιμασία και υποβολή συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΠΑνΕΚ, ΕΠΑΝΑΔ κλπ.)
  • Δημιουργία προτάσεων για προγράμματα της νέας Π.Π. 2021-2027
  • Υλοποίηση ΦΑ και ΟΑ έργων ΕΣΠΑ
  • Αναζήτηση, αποδελτίωση και ενημέρωση σχετικά με προκηρύξεις-προσκλήσεις

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

  • Minimum 5ετής εμπειρία στη συγγραφή προγραμμάτων ΕΣΠΑ
  • απόφοιτος ΑΕΙ με επιθυμητό Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Τίτλο
  • επιθυμητή υλοποίηση έργων κατάρτισης σε ΚΕΚ
  • οικονομικές γνώσεις
  • άριστη γνώση αγγλικών

(εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άντρες)

Η σχέση εργασίας θα είναι μισθωτή και πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου στην κεντρική δομή της Αθήνας.

με θέμα: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΣΠΑ».

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AE—%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%88%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%911182222222222/47174B35-E0DC-013E-8BB1-B3C2BDC44203