Στέλεχος Υποστήριξης & Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης – Ν. Ηράκλειο Αττικής – Όμιλος Master

Ο όμιλος Master (ΚΔΒΜ, ΙΕΚ, ACADEMY) αναζητά για άμεση πρόσληψη

Στέλεχος Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων Κατάρτισης

στο Ν. Ηράκλειο Αττικής.

Περιγραφή θέσης:

 • Διαχείριση προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ: VOUCHER, ΛΑΕΚ, Συνεχιζόμενη Κατάρτιση κ.λπ. με κύριες δραστηριότητες:
  • Ενημέρωση ενδιαφερομένων
  • Εξεύρεση και ενημέρωση επιχειρήσεων
  • Σύζευξη θέσεων απασχόλησης και πρακτικής άσκησης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους αποφοίτους του οργανισμού
  • Διαχείριση φυσικού αντικειμένου (οργάνωση και παρακολούθηση τμημάτων, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ.)
  • Συμβουλευτική υποστήριξη καταρτιζομένων – αποφοίτων

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ (οικονομικών ή θετικών επιστημών / Διοίκηση Επιχειρήσεων)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στα παρακάτω αντικείμενα: Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων, Συμβουλευτικής κ.λπ.

Δεξιότητες / προσωπικότητα:

 • Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 • Οργανωτικότητα
 • Ευελιξία
 • Ικανότητα στη διαχείριση ομάδας και ατόμων
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%82-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%A5%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%82—%CE%9D-%CE%97%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%8222/9485DCA6-DCFE-20B4-272F-ACC657565C30