Ακαδημαϊκός/ή Υπεύθυνος/η Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων – Θεσσαλονίκη – Mediterranean College – Thessaloniki Campus

Το Mediterranean College – Thessaloniki Campus ζητά να προσλάβει

Ακαδημαϊκό/ή Υπεύθυνο/η Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

(κωδικός θέσης: THES-BUS)

για επιστημονική εποπτεία, διοικητικά καθήκοντα
και διδασκαλία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing, Οικονομικών, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού και συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Άριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσαςσε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε σχετικό αντικείμενο
 • Επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε σχετικό αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα:

 • Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε σχετικό αντικείμενο
 • Εξοικείωση με το βρετανικό σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

 • Οργανωτικές και διοικητικές δεξιότητες
 • Eπικοινωνιακές δεξιότητες
 • Διδακτική αποτελεσματικότητα
 • Καινοτόμος σκέψη
 • Υπευθυνότητα

Το Mediterranean College προσφέρει:

 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ακαδημαϊκού προσωπικού
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης (THES-BUS) στο Θέμα.

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%91%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%AE-%CE%A5%CF%80%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%82-%CE%B7-%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AE%CF%82-%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CF%89%CE%BD—%CE%98%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/625523CD-A7AB-5136-6A9E-E3D0DA4C3A81