Υπεύθυνος Διασφάλισης Ποιότητας – Οινόφυτα

Εταιρεία με έδρα τα Οινόφυτα, η οποία δραστηριοποιείται στην Παραγωγή και Εμπορία Θερμοκρασιακά Ελεγχόμενων Συσκευασιών ζητά να προσλάβει Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας.

Αρμοδιότητες
 • Διατήρηση και Διασφάλιση της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Εταιρείας (9001:2015)
 • Συντονισμός και επίβλεψη των δραστηριοτήτων τμήματος ποιοτικού ελέγχου
 • Εκπαιδεύσεις προσωπικού και Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διαχείριση Επικοινωνίας με τους πελάτες για ποιότητας και τεχνικά θέματα
 • Διοργάνωση Εκπαιδεύσεων σε Πελάτες
 • Παρακολούθηση της διαχείρισης των CAPA και της έγκαιρης υλοποίησης
 • Προετοιμασία για επιθεωρήσεις πελατών και φορέων πιστοποίησης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή επιθυμητό Μεταπτυχιακό σχετικό με την διαχείριση ποιότητας
 • Γνώση σχεδιασμού και εφαρμογής συστημάτων ποιότητας
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εξοικείωση με το Πρότυπο ISO 9001:2015, Πολύ καλή γνώση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Νομοθεσίας, Διεθνούς Βιβλιογραφίας
 • Εμπειρία στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων
 • Χρήση Η/Υ και Λογισμικών ERP
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, διαπραγματεύσεων
 • Δεξιότητα στη λήψη αποφάσεων
 • Οργανωτικές ικανότητες, Ικανότητες Επικοινωνίας
 • Αποτελεσματικός/ή και με ικανότητα απόδοσης σε συνθήκες πίεσης

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/f397aa88-156e-47b7-a21e-7b232d71379a/