Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης – Logistics

Η εταιρεία Συμβούλων UPGRADE για λογαριασμό πελάτη της, εξαγωγικής βιομηχανίας στον τομέα των τροφίμων,
αναζητά (1) ένα άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
 
Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης – Logistics (Έδρα: Νομός Ημαθίας)
Κωδικός Θέσης: LOGXPMG0123

Αρμοδιότητες:

 • Καταχώρηση παραγγελιών στο πληροφοριακό σύστημα & τιμολόγηση.
 • Επικοινωνία με πελάτες για την οργάνωση και οριστικοποίηση των παραγγελιών.
 • Προγραμματισμός δρομολογίων.
 • Παρακολούθηση εξέλιξης παραγγελιών και διασφάλιση τήρησης των προδιαγραφών και της εύρυθμης λειτουργίας αυτών.
 • Σύνταξη αναφορών για τα δρομολόγια και την λειτουργική κατάσταση των φορτηγών της εταιρείας.
 • Εκτέλεση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για τη κάλυψη των απαιτούμενων καθημερινών δραστηριοτήτων logistics.
 • Έλεγχος και έκδοση ορθών στοιχείων και παροχή πληροφοριών δρομολόγησης για την εξασφάλιση των συμφωνηθέντων χρόνων και τόπων παράδοσης.
 • Επίβλεψη χώρων αποθήκευσης, εξοπλισμού και διαδικασιών.
 • Διαχείριση των λειτουργιών logistics, της αποθήκης, των μεταφορών και της εξυπηρέτησης πελατών.
 • Διοίκηση, βελτιστοποίηση και συντονισμός όλου του κύκλου παραγγελιών.
 • Έλεγχος φόρτωσης των χρόνων παράδοσης, των εξόδων μεταφορών.
 • Τιμολόγηση εξαγωγών.
 • Διαχείριση τελωνειακών διαδικασιών.
 • Γνώση πλήρους κυκλώματος εξαγωγικής διαδικασίας

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Logistics, Οικονομικής κατεύθυνσης ή συναφούς αντικειμένου
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε εξαγωγική-παραγωγική εταιρεία τουλάχιστον 2 ετών
 • Εμπειρία στη χρήση συστημάτων ERP (ειδικότερα Galaxy)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά Προσόντα

 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Επαγγελματισμός και συνέπεια
 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση & τήρησης χρονοδιαγραμμάτων

Παροχές

Η εταιρεία προσφέρει:
 • Ανταγωνιστικό μισθό και ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης

Πηγή : https://www.jobfind.gr/JobAd/View/GR/Theseis_Ergasias/66e87956-e1c9-4323-b374-9423f9829a85/