Αναζήτηση τριών συνεργατών/τριών σε Αθήνα και Μυτιλήνη για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ)»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 05/02/2023 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Ιωάννης Μπουγιούκας 2106492212 impoug@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/9e5aaac5-9640-406b-acef-a026b4d5aaf7