Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Συνεργάτης στο αντικείμενο της Βιολογίας ή της Βιοποικιλότητας με εμπειρία στον συστηματικό σχεδιασμό για την προστασία της φύσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ – MARINEPLAN»

Προθεσμία υποβολή αιτήσεων : 04/02/2023 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Στέλιος Κατσανεβάκης 22510 36821 Katsanevakis@aegean.gr 

Περισσότερες πληροφορίες – αιτήσεις : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/e0aa3223-0e62-423f-9d1d-fa718d21d5df