Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μυτιλήνη – ΜΟΔΙΠ – Ειδικός συνεργάτης, με Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου σχετικό με τις Επιστήμες της Πληροφορικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 04/02/2023 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μιχαήλ Μπάκας τηλ. 2251036122, email: m.bakas@aegean.gr 

Περισσότερες πληροφορίες – αιτήσεις : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/1fef0298-bcc0-43b8-95b7-6a7064131044