Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μυτιλήνη – Γραφείο Διασύνδεσης ειδικός/ή συνεργάτης/τρια πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 04/02/2023 23:59

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Αγγελική Κίτσιου 22510-36121 a.kitsiou@aegean.gr

Περισσότερες πληροφορίες – αίτηση : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/12a10008-a662-4f23-9767-78772aabd853