Υποστήριξη ψηφιακής πλατφόρμας και Social Μedia campaigner

Η Περιβαλλοντική ΜΚΟ με πολυετή παρουσία στην Ελλάδα αναζητά για πλήρη απασχόληση με καλές γνώσεις πληροφορικής με γνώση του Drupal και εμπειρία σε Social Media στα γραφεία της στην Αθήνα.

Απαραίτητα Προσόντα

Περιβαλλοντική ΜΚΟ με πολυετή παρουσία στην Ελλάδα αναζητά για πλήρη απασχόληση στα γραφεία της στην Αθήνα.
Άτομο με καλές γνώσεις πληροφορικής, με γνώσεις/εμπειρία σε Drupal: Πλήρης απασχόληση με άμεση πρόσληψη.

Αντικείμενο απασχόλησης:


α) Διαχειριστής διαδικτυακής πλατφόρμας (drupal),
β) Διαχείριση social media,
γ) Επικοινωνία με τους χρήστες,
δ) επιθυμητές άλλες επιπλέον δεξιότητες ή γνωστικό αντικείμενο π.χ. επικοινωνία.


Άλλα προσόντα: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών, δυνατότητα μετακινήσεων – ταξιδιών.

Σπουδές: Σχετικό ΑΕΙ-ΤΕΙ ή Ιδιωτική σχολή.

Προϋπηρεσία: 2 έτη.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:
• Εθελοντική ή επαγγελματική εμπειρία απασχόλησης σε ΠΜΚΟ ή γενικότερα σε ΜΚO
• Γνώσεις: PHP, Joomla, WordPress
• Διαχείριση προγράμματος εργασίας υπό πίεση, χρόνου και προθεσμιών
• Ευγένεια, εχεμύθεια, εντιμότητα και ομαδικό πνεύμα
• Υπευθυνότητα και διάθεση εξέλιξης στο γνωστικό επίπεδο

Αίτηση – Αποστολή Βιογραφικού

Σας ενδιαφέρει η θέση εργασίας; Εγγραφείτε για να στείλετε το βιογραφικό σας στην εταιρεία.