Δεκατέσσερις (14) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων

  Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) προκηρύσσει την πλήρωση δεκατεσσάρων (14) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και πιο συγκεκριμένα: 

  Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα και Θέσεις:

  Βορείου Τομέα Αθηνών

  • ΕΕΠ – Οικονομικών Επιστημών (2 θέσεις)
  • ΕΕΠ – Μηχανικός (4 θέση)
  • ΕΕΠ – Οικονομολόγος (3 θέσεις) 
  • ΕΕΠ – Πληροφορική (2 θέση)
  • ΕΕΠ – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ (1 θέση)

  Ηρακλείου

  • ΕΕΠ – Μηχανικός (1 θέση)

  Θεσσαλονίκης

  • ΕΕΠ – Μηχανικός (1 θέση)

  Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών 

  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 9η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. και λήγει στις 27 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

  Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην αναλυτική Προκήρυξη.

  Πηγή: https://www.eduguide.gr/nea2022/dekatesseris-14-8eseis-eidikoy-episthmonikoy-proswpikoy-sthn-e8n/