Τέσσερις συμβάσεις έργου για απόφοιτους Κοινωνικών, Οικονομικών, Πολιτικών, Θετικών, Φιλοσοφικών σπουδών στην Μυτιλήνη και Αθήνα – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «YOUTHShare – A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for NEETs»

Προθεσμία υποβολή αιτήσεων : 28/01/2023 23:59

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Γκιάλης Στυλιανός youthshareproject@gmail.com 

Περισσότερες πληροφορίες : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/701307e6-98b7-41eb-8526-269bc094c36d