Σύμβουλος WMS – Αθήνα – όμιλος Epsilon Net Α.Ε.

O όμιλος Epsilon Net Α.Ε., ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένος με 8 εθνικά και 3 ευρωπαϊκά βραβεία ως Best Workplace, αναζητά Σύμβουλο Υλοποίησης Εφαρμογών WMS για τη στελέχωση του Τμήματος Supply Chain Management, ο οποίος θα ασχοληθεί με την υλοποίηση εφαρμογών λογισμικού σε πελάτες στον τομέα της Διαχείρισης Αποθήκης (Warehouse Management Systems – WMS).

Αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και παρακολούθηση έργων
 • Αναγνώριση, ανάλυση και καταγραφή των απαραίτητων διαδικασιών logistics και γενικότερα λειτουργίας πελάτη – έργου
 • Ανάλυση και διαχείριση χωροταξικής απεικόνισης / κωδικοποίησης
 • Συγκέντρωση της ανάλυσης και συγγραφή του FRD (Functional Requirements Document)
 • Υλοποίηση και παραμετροποίηση της εφαρμογής. Σχεδιασμός και υλοποίηση των εξειδικευμένων αλγορίθμων της εφαρμογής που εξυπηρετούν διαδικασίες stock control & δέσμευσης αποθεμάτων, προτάσεις θέσεων αποθήκευσης σε συγκεκριμένες διαδικασίες, εκτέλεση πλάνων αναπλήρωσης και ανατροφοδοσίας
 • Υλοποίηση και παραμετροποίηση περιφερειακών συσκευών χρήσης στη λειτουργία του πελάτη (PDAs, barcode printers). Αξιοποίηση Τεχνολογίας Barcode και Ασύρματης Επικοινωνίας (RF)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση προσαρμοσμένων εκτυπωτικών (reports, ετικέτες)
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση BI, KPIs και εν γένει logistics information management
 • Yλοποίηση interfaces επικοινωνίας με άλλα συστήματα (ERPs, αποθετών κ.λπ.) με τεχνολογίες όπως EDI, XML, Web Services
 • Εφαρμογή προσαρμοσμένης παραμετροποίησης, όπου αυτό απαιτείται
 • Παροχή υπηρεσιών προετοιμασίας και παράδοσης εκπαιδεύσεων, UATs και υποστήριξης του «go live» του έργου
 • Προετοιμασία και παράδοση manuals διαδικασιών λειτουργίας
 • Προετοιμασία και υποστήριξη διαδικασιών φυσικής απογραφής αποθηκών
 • Καταγραφή και υλοποίηση διαδικασιών τιμολόγησης υπηρεσιών προς αποθέτες για 3PL έργα

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο οικονομικής/τεχνολογικής κατεύθυνσης / logistics
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία σε λειτουργία και υλοποίηση έργων WMS
 • Γνώση και εμπειρία λειτουργιών και ροών Logistics, παραγωγής και μεταφοράς
 • Γνώση SQL και λειτουργίας βάσεων δεδομένων (RDBMS)
 • Ικανότητα διαχείρισης διαγνωστικών εργαλείων (π.χ. Profiler) και εφαρμογή βασικών λειτουργιών performance monitoring and planning
 • Άνεση στην προφορική και γραπτή επικοινωνία

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση scripting ή PL/SQL και Java Script θα θεωρηθούν προσόν.
 • Μεγάλη εξοικείωση με θέματα που άπτονται της πληροφορικής

Παροχές

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Ιδιωτική ασφάλιση
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης
 • Δωρεάν συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Epsilon Training και Epsilon College
 • Υβριδικό μοντέλο εργασίας

Πηγή : https://www.skywalker.gr/elGR/aggelia/ergasias/%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-WMS—%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1/14D0309A-9F9E-401D-A04B-3FBE9BF81121