Καθημερινή ενημέρωση Παρασκευή 13-01-2023

Service Support Unit Team Leader (HR & Fin) – Athens – MSF

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Employability officer, Αθήνα, ΔΙΟΤΙΜΑ, προθεσμία υποβολής 21/01/2023

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Junior Project Manager – Τρίπολη – GROWTH HUB

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) – Αθήνα

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Συνεργάτης/ιδα διοικητικής υποστήριξης και οικονομικής διαχείρισης (GTADMIN)– The Green Tank

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Ανταποδοτική υποτροφία για ένα/μια (1) ερευνητή/τρια, υποψήφιο/α διδάκτορα/ισσα, ως υπότροφο/η, με ειδίκευση σε ζητήματα Καινοτομίας, Αειφορίας και Ανάπτυξης – Αθήνα/Χίο – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Ένας/ μία (1) συνεργάτης/ιδα ΠΕ ή ΤΕ για την οργανωτική υποστήριξη του ΠΜΣ «Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο-ΝΑ.Μ.Ε.» – Χίος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Ένας/μία (1) Συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στις Οικονομικές Επιστήμες ή τις Επιστήμες της Διοίκησης – Χίος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Υπάλληλος γραφείου – Αθήνα – Το Χαμόγελο του Παιδιού

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.

Ερευνητική Υποτροφία στον Φιλελληνισμό για Νέους Ερευνητές και Ερευνήτριες – Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο.