Ανταποδοτική υποτροφία για ένα/μια (1) ερευνητή/τρια, υποψήφιο/α διδάκτορα/ισσα, ως υπότροφο/η, με ειδίκευση σε ζητήματα Καινοτομίας, Αειφορίας και Ανάπτυξης – Αθήνα/Χίο – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ [1]«Κοινότητες Γνώσης, Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Αιγαίου- Βορείου Αιγαίου» [e- Aegean R&D Network]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 20/01/2023 23:59

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Αθηνά Ρουμπούτσου athena@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/7d9efd17-5e01-4205-a719-1122e1fb8b49