Ένας/μία (1) Συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, στις Οικονομικές Επιστήμες ή τις Επιστήμες της Διοίκησης – Χίος – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ»

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 19/01/2023 23:59

Υπεύθυνη επικοινωνίας : Μαρία Σαρμουσάκη τηλ. 22710 35112 email: msarm@aegean.gr 

Πηγή : https://my.ru.aegean.gr/hl/calls/registrations/public/a107354d-a2c3-4d92-89d9-a3c85dbab540