Βοηθός Οικονομικού Τμήματος – Αθήνα – Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ

ΕΣΠ ΑΡΙΘΜ. 110123

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ

Βοηθός Οικονομικού Τμήματος

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αθήνα

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1989 και αποτελεί Σωματείο αναγνωρισμένο ως Ειδικώς Φιλανθρωπικό. Περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων,  στα Μητρώα των αρμόδιων Υπουργείων, έχει Συμβουλευτική Ιδιότητα στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC) και είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Περισσότερα για τον Οργανισμό, το Όραμα και την Αποστολή του μπορείτε να ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα https://www.gcr.gr/el/

Το ΕΣΠ προκηρύσσει μία θέση Βοηθού Οικονομικού Τμήματος που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Αθήνα, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων.

Αρμοδιότητες

 • Υποβολή οικονομικών αναφορών.
 • Άνοιγμα προϋπολογισμών και καταχωρήσεις στην Γενική Λογιστική.
 • Συμφωνίες λογαριασμών, ανάλυση και έλεγχος.
 • Συμμετοχή στη κοστολόγηση των δραστηριοτήτων των προγραμμάτων.
 • Συμφωνίες τραπεζών σε μηνιαία βάση.
 • Διαχείριση συστήματος ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’ (προσλήψεις, αποχωρήσεις, προγράμματα εργασίας, τηλεργασία, άδειες ειδικού σκοπού κ.α.)
 • Παρακολούθηση και καταχώρηση παρουσιολογίων και αδειών εργαζομένων.
 • Συμμετοχή στη διαδικασία προσλήψεων (screening βιογραφικών, προγραμματισμός συνεντεύξεων).
 • Παρακολούθηση και αρχειοθέτηση λογιστικού αρχείου των προγραμμάτων ευθύνης του.
 • Καθημερινή εξυπηρέτηση συναδέλφων και διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών (αρχειοθέτηση, φωτοτυπίες κ.α.).

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής σχολής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Προυπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε Οικονομικό τμήμα ή/και σε Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Καλή γνώση λογιστικών εφαρμογών & ελληνικού λογιστικού σχεδίου.
 • Καλή γνώση διαδικασιών τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Καλή Γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου και υπολογιστικού φύλλου, γνώση και χρήση διαδικτύου, παρουσιάσεις σε PowerPoint).
 • Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου Proficiency ή ισότιμης διαβάθμισης.

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες κρίσης.
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε Μ.Κ.Ο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (προαιρετικά) εδώ με Θέμα: ΒΟΑΔ_110123

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:  9/2/23 (Λόγω άμεσης ανάγκης κάλυψης της θέσης, ενδέχεται η διαδικασία επιλογής να εκκινήσει πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των βιογραφικών)

Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού υποψηφιοτήτων ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ενημέρωση όλων των υποψηφίων που δεν θα επιλεγούν.

Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες ακολουθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες για θέση εργασίας αντιμετωπίζονται ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, φύλου, θρησκείας ή πεποιθήσεων, σεξουαλικού προσανατολισμού.

Πηγή : https://www.gcr.gr/el/emeis-kai-to-ergo-mas/theseis-ergasias-al/theseis-ergasias-sto-esp/item/2085-voad-110123