Σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης στον τομέα της Έρευνας, Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος από την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών επιθυμεί να καλύψει θέση στον Τομέα Έρευνας, Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης και τόπο εργασίας στα γραφεία της στο Λαιμό Πρεσπών.

Τίτλος θέσης: Στέλεχος του Τομέα Έρευνας, Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Γενική περιγραφή καθηκόντων:

Συμμετοχή στις δράσεις έρευνας, προστασίας και διαχείρισης του τομέα σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ).

Περισσότετες πληροφορίες / προκήρυξη : https://www.spp.gr/